Previous slide
Next slide
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอหนอเรือ จังหวัดขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
823
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

หน่วยงานนี้ซื่อตรงสามารถตรวจสอบได?

ข่าวปลอม อย่าแชร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวจริง ข่าวปลอม กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตามลิงค์นี้ www.antifakenewscenter.com ... See MoreSee Less

ข่าวปลอม อย่าแชร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวจริง ข่าวปลอม กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตามลิงค์นี้ https://www.antifakenewscenter.com

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บ้านโนนสะอาด
มอบสิ่งของ มอบไก่ พร้อมอาหารไก่ ให้กับประชาชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 2 ครอบครัว
โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอหนองเรือ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษกิจพอเพียง
... See MoreSee Less

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บ้านโนนสะอาด
มอบสิ่งของ มอบไก่ พร้อมอาหารไก่ ให้กับประชาชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 2 ครอบครัว
โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอหนองเรือ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษกิจพอเพียงImage attachmentImage attachment+2Image attachment

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นำโดย นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย"
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาติไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460
... See MoreSee Less

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นำโดย นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
จัดกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาติไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460Image attachmentImage attachment+Image attachment
Load more
Scroll to Top