ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

หมายเหตุ

1.  ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล มีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ
2. กรุณาระบุรายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อไป

Scroll to Top