โครงการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมด้วย นายวีระ คลังคำภา อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นายพีรดนย์ พันสนิท อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ นายวิจารญ์ พรมสำลี ผู้อำนวยการโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า นางมะลิวรรณ ศกุนตนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์บุราณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงในโครงการ LTC ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ราย ณ บ้านร่มเย็น ม.14 บ้านหว้า ม.3 และ บ้านร่องสมอ ม.10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยมีโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นหน่วยจัดบริการฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top