ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์