ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคลมแดด (Heatstroke) ภัยร้ายในช่วงหน้าร้อนที่ต้องระวัง

โรคลมแดด เกิดจากร่างกายของเรานั้นปรับเข้ากับสภาพอากาศที …

โรคลมแดด (Heatstroke) ภัยร้ายในช่วงหน้าร้อนที่ต้องระวัง Read More »

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำ …

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

                เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก …

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

Scroll to Top