ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

:: พนักงานส่วนตำบล ::

        

20

นายวีระ คลังคำภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
โทรศัพท์ 0815922621

DSC 3367 Copy

นางดาหวัน ละน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
โทรศัพท์ 0956646804

DSC 3353 Copy    

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แต้มทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทรศัพท์ 0845183449

DSC 0008 copy

นายมังกร ไกยแสง 
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 0910680105

 DSC 3324 Copy

นางสาวกิตติยา ทีมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0828382691

 DSC 3298 Copy

นายลิขิต ปราบหลอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0894179442

 DSC 3331 462x600

นางสาวฉวี จันทะโยทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 0643316433

สำนักงานปลัด  กองคลัง 
กองช่าง  กองการศึกษาฯ

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานกฏหมายและคดี
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 354 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu