ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

 1. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Downlond
 2. การรับชำระภาษีป้าย Downlond
 3. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Downlond
 4. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม Download
 5. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ Downlond
 6. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Downlond
 7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล Downlond
 8. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล Downlond
 9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป Downlond
 10. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป Downlond
 11. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Downlond
 12. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Downlond
 13. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Downlond
 14. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Downlond
 15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Downlond
 16. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Downlond
 17. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Downlond
 18. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Downlond
 19. การขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตรม. Downlond

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 276 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu