ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กำหนดนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรืองการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กำหนดนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรืองการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.

No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กำหนดนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรืองการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.

No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กำหนดนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรืองการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.

ยินดีรับฟังทุกปัญหาของประชาชน

นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อเข้ามารับใช้ประชาชน ในตำบลโนนทัน และเพื่อความก้าวหน้าของตำบล ในการนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้นำท้องถิ่น ยินดีรับฟัง ปัญหาของประชาชน ทุกคนในการพัฒนา รวมทั้งยินดี ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกระดับ ที่มีปัญหา และเข้ามาปรึกษา ,ขอความช่วยเหลือ , ร้องทุกข์,ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทันทุกเมื่อ หรือติดต่อโดยตรงที่ 089-715-6530 หรือ 0-4310-5017 ถึง 19

 DSC 0000

  วัดศรีชมชื่น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะสำคัญได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตร หอระฆัง และกุฏิสงฆ์ หอไตรวัดศรีชมชื่น เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานและพระไตรปิฏก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ห้องเก็บคัมภีร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง ๑.๕๐ เมตร มีระเบียงโดยรอบกว้าง ๑.๑๕ เมตร หลังคาลดชั้น ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า หน้าบันและเชิงชายไม้จำหลักลายเครือเถาประดับแว่นแก้ว มีเสานางเรียงรับโครงไม้หลังคา ผนังหอไตรทำเป็นตู้ไม้ยกพื้นสูงจากพื้นระเบียง โดยรอบ คิ้วระเบียงจำหลักลายเครือเถา ประตูด้านหน้าเขียนภาพจิตรกรรมรูปยักษ์ทวารบาล เสาอาคารเป็นไม้จำหลักลายเครือเถาตลอดทั้ง ๔ ต้น หอไตรแห่งนี้จัดเป็นงานสถานปัตยกรรมและศิลปกรรมพื้นถิ่นที่มีความสำคัญแห่ง หนึ่งในภาคอีสาน ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑๐

DSC 0001  DSC 0031

DSC 0042  DSC 0047

DSC 0080  DSC 0098

DSC 0107  DSC 0235

DSC 0226  DSC 0059

เว็บเมล

webmail2

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

ใครกำลังออนไลน์

มี 508 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กดไลค์แฟนเพจของเรา

Design by: www.diablodesign.eu