ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

โนนทันตระการ พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

3. พัฒนาส่งเสิรมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานราชการอย่างครบวงจร

5. พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติคในพื้นที่

7. พัฒนาส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

8. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ต้น เพื่อตำบลเขียวขจี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 1424 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu